32,9662
35,8727

Blog

PPS Sitratsız Şişe + 10 ml Sodyum Sitrat ile Majör Ozon Tedavisi Uygulaması Yöntemleri

Sitratsız şişe ile Majör Ozon Tedavi Uygulama VideolarıPPS Sitratsız Şişe + 10 ml sodyum sitrat ile Majör Ozon Tedavisi Uygulama Videosu 1. YÖNTEM
  PPS Sitratsız Şişe + 10 ml sodyum sitrat ile Majör Ozon Tedavisi Uygulama Videosu 2. YÖNTEM


 
Devamını oku

Majör Ozon Tedavisi Uygulama Videoları

PPS Sitratsız Şişe + 10 ml sodyum sitrat ile Majör Ozon Tedavisi Uygulama Videosu 1. YÖNTEM
PPS Sitratsız Şişe + 10 ml sodyum sitrat ile Majör Ozon Tedavisi Uygulama Videosu 2. YÖNTEM


Bütünleşik Set (İyi set- Bexozone) Majör Ozon Tedavisi Uygulama Videosu


Vakumlu Sitratlı Cam şişe ve ek setlerle Majör Ozon Tedavisi Uygulama Videosu


 
Sangiset (İdeal Set) Bütünleşik Ozon Seti Majör Ozon Tedavisi Uygulama Videosu


Ardışık Ozon Tedavi Videosu (Bütünleşik setlerle)
 

Bütünleşik Setlerde Manuel Vakum Oluşturma
 

Ozon Yara Tedavisi videosu


 
Devamını oku

Ardışık Ozon Tedavisi

Ozon tedavisinin temeli kişiye belirli bir miktarda ozon gazı verme prensibine dayanır. Bu gazı vermenin çeşitli yöntemleri bulunmaktadır. Bu yöntemler farklı tanımlamalarla sınıflandırılır. Lokal – Sistemik veya Parenteral – Topikal Regional gibi ya da yöntemlere göre sınıflamalar olasıdır. Bu yöntemlerin içinde en yaygın uygulananı Majör Auto Hema Therapidir.MAHT de kişiden beden yapısına göre alınan kan miktarı 50 – 250 ml arasında değişir. Günümüzde kana verilen ozon dozları da 5 ila 45 mcgr / ml arasında değişir. 50 mcgr / ml den daha fazlası pek önerilmez ve uygulanmaz.

MOT – Multipass Ozone Therapy / Ardışık Ozon Tedavisi Ardışık Ozon Tedavi Videosu (Bütünleşik setlerle)
 
 1. Klasik MAHT yapar şekilde 1 pass – geçiş, kez yapılır.
 2. Damar yolu korunarak ayni işlem 2., 3., 4. Gibi tekrar edilir.
 3. Antikoagülan olarak Sodyum Sitrat kullanacaksak 3-4 tekrara kadar güvenle kullanılabilir. Eğer hastanın damar yolu sıkıntılı değilse Kan / Sitrat oranını 10/1 den 20 / 1 e hatta 30 / 1 e kadar düşürülebilir
 4. Dozlar her geçiş (kez, tekrar)de azar azar arttırılır. Hastanın durumuna göre 10-15-20 mcgr/mlgibi veya 10-12-14-16 mcgr / ml gibi arttırılabilir
 5. Her geçişin sonunda biraz beklenip, hasta gözlemlenmeli, birkaç soru ile nasıl olduğu, nasıl hissettiği değerlendirmelidir. Hastada dozu tolere edememe, kendini halsiz, yorgun, bitkin hissetme gibi durumlar gözleniyorsa tedavi sonlandırılmalıdır.
 6. İlk uygulamada 2 veya 3 tekrar uygundur.  Ancak ilerleyen seanslarda tekrar sayıları arttırılabilir.
 7. Seanslar arasında basamaklı doz öneririm. Bir sonraki seansta bir önceki seansın son dozundan biraz geri alınıp basamaklara oradan başlanması daha uygundur. Örneğin 10-15-20 yapılan hastanın bir sonraki seansında 15-20-25 mcgr / ml den yapılması şeklinde olduğu gibi anti oksidan sistem için daha iyi bir uyarı olmaktadır.
 8. Kullanılan set malzemesi ve cihaza göre tedavinin prosedürü farklı olabilmektedir.

Vakumlu Cam Şişe Setlerle Ardışık Ozon Tedavisi
Normal MAHT yapar tarzda tedavi yapılır. İlk geçişin (kezin) sonunda Transfüzyon setinin roller klempi kapatılır, hasta gözlemlenir, sorgulanır. Normal ise damar yolu korunarak ya sadece şişe değiştirilir, yeni bir şişe damar yolundaki Transfüzyon setine takılır ya da yine damar yolu korunur ama Transfüzyon Seti ve şişe ikisi birlikte yenisi ile değiştirilerek tedaviye devam edilir. Her tekrarın sonunda değiştirme prosedürü de tekrarlanır.

Bütünleşik Setlerle Ardışık Ozon Tedavisi

Tedaviye başlarken ilk önce sete iğneden itibaren uygun miktarda sitrat çekilir. Ayrıca diğer bir enjektöre de 10 – 20 ml Sitrat çekip, kenara bırakılır. Normal MAHT yapar şekilde ilk geçiş yapılır. Setin roller klempi kapatılıp, hasta gözlemlenir, sorgulanır. Normal ise Bexozone setlerde damar yoluna yakın Y porta enjektör iğnesi saplanır ve kan alırken oluşturulan vakumla uygun miktarda sitrat da kan yoluna çekilir. Bu esnada enjektör pistonuna basınç uygulamamak gerekir. Çünkü bir aksilik olursa sitrat kişiye enjekte edilebilir. Pasif olarak vakumun çekmesine bırakılırsa bu risk oluşmaz. Sangiset set kullanılıyorsa ikinci geçişte sitrat setin alt kısmındaki silikon porttan içeri enjekte edilir. Yeterli miktarda kan alındıktan sonra normal MAHT yapar tarzda tedavi uygulanır.

Kullanılan cihazın teknik özelliklerine bağlı olarak Ardışık Ozon Tedavisini otomatik olarak kapalı sistem şeklinde yapan cihazlar da vardır.

 
Devamını oku

Neden Bütünleşik Ozon Seti Kullanılmalıdır?


Bütünleşik Ozon Setlerinin Klasik Vakumlu Cam Şişelere olan üstünlükleri


Majör Ozon Tedavisinde ozon gazı doğrudan kana verilemediği için bir miktar ( 50 ile 250 ml) arası kan, vücut dışına alınır, ozon gazı ile karıştırılır ve sonra hastaya geri verilir. Bu işlemi yapabilmek için steril tek kullanımlık, ozona dayanıklı malzemeden imal edilmiş setler kullanılır.
Tün dünyada bu tedavi ya
 1. Kendinden vakumlu, sitrat içeren cam şişeler
 2. Bütünleşik set denilen tüm elemanları hazır halde olan setler
Kendinden sitrat içeren vakumlu cam şişelerin içinde 12 ml sitrat bulunmaktadır. Bu şişeler 250 ml kapasiteli olup 100 ml kan alınarak tedavi yapılması için üretilirler.

Sitratlı Cam şişe ile tedavi yapabilmek için şişeye ek olarak Bıçaklı Transfüzyon seti ve Transfer Filtre seti de gereklidir. Ayrıca damar yolu için kanül veya kelebek iğne de kullanılır.


Bütünleşik setler ise vakumlu cam şişe + Bıçaklı Transfüzyon seti + Transfer filtre setinin kombinasyonudur.


Hastaların ozon tedavi için gereksinmelerinin çok farklı olması yanında beden yapıları da çok farklılık göstermektedir. Çocukluk çağında olabilecekleri gibi ortalama kiloda, şişman, iri veya çok şişman, çok iri yarı da olabilirler.

Sitratlı cam şişe kullanıldığında 40-50 ml gibi daha az alacak da olsak sitrat miktarı 12 ml fixtir ve bunu değiştiremeyiz, yani 700 mBar vakuma sahip şişeden fazla sitratı boşaltamayız. 40 ml kan alsak da çok fazla sitrat kullanmak zorunda kalırız. Eğer hastamız çok iri yarı 150 kg birisi ise de bu kez ondan 150-200 ml kan alamayız, sitrat yeterli olmaz, az kalır.
Bu setlerin vakumu en ufak dikkatsizlikte hemen kaçmakta ve vakumu kaçan şişe ile kan alınamamaktır.

Cam şişeleri satın aldıktan sonra kullanıma kadar korumak, saklamak hacim ve ağırlık açısından zor olmaktadır.

Kullanım sonrası tıbbi atık olarak uzaklaştırmak için de cam olduğundan keskin kutusunda atmak gerekir. Bu hem ağırlık olarak daha yüksek tıbbi atık ücreti ödenmesine hem de kullanılan tıbbi atık sistemlerinde zorluk yaratmaktadır. Tıbbi atık torbalarına cam olduğundan kolaylıkla kırılmakta ve çevreye risk oluşturmaktadır

Bütünleşik setler ise ozon dayanıklı Luran maddesinden imal edilmektedir. Luran Dupont firmanın özel bir ürünü olup, günümüzde arabaların far camlarının imal edildiği cama çok benzer ama cam olmayan özel bir polikarbonattır. Kırılmaya oldukça dirençlidir. Hafiftir, 1 tane komple set 100 gr dır . Kolay saklanır. Tıbbi atık olarak uzaklaştırılması çok kolaydır. Kırılıp etrafa risk oluşturmaz.


Kendinden vakumlu olmayıp, kolaylıkla elle veya ozon cihazı ile vakumlu hale getirilebilir. O nedenle vakumunun kaçması sorun yaratmaz. Kaçsa da kolaylıkla yeniden vakumlanabilir


Hastadan kaç ml kan almak istiyorsak o kadar alabiliriz. 100 ml almak gibi bir zorunluluğumuz ya da 12 ml sitratla tedavi yapmak zorunda değiliz. Kanı daha az veya çok alabiliriz. Sitratı da ne kadar kan alıyorsak o miktara uygun dozda sitrat ekleyebiliriz. Böylelikle sitrat eksik veya fazla olmak zorunda kalmaz.


Günümüzde giderek artan ilgi gören Multi Pass (Ardışık) ozon tedavisi yöntemi ancak bu Bütünleşik setlerle tüm cihazlarda yapılabilir. Diğer vakumlu cam şişelerle ardışık ozon yapmak olanaksız gibidir. Ancak çok özel ozon cihazları cam şişede ardışık ozon tedavisi yapabilir. Ardışık ozon tedavisi Bütünleşik setlerle kolaylıkla tüm marka ozon cihazları ile yapılabilir. Ayni setle ardışık tedavi uygulamak hem başarıyı artırırken hem de gider maliyetinin ayni olması nedeniyle klinik açısından da oldukça karlı olmaktadır.


Yukarıda açıklanan bir çok nedenle Bütünleşik Setler her yönüyle Vakumlu Cam şişelerden daha avantajlıdır. 

 
Devamını oku

Ozon Tedavisi Sarf Malzemeleri Şartnamesi

Bütünleşik Majör Ozon Tedavi Seti:
 1. Ürün ozon kan tedavisi için ozona dayanıklı malzemeden üretilmiş olmalı ve bu konuda Onanmış Kuruluştan alınmış CE belgesi bulunmalıdır.
 2. Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz Kurumu ÜTS sisteminde kayıtlı ve onaylı olmalıdır.
 3. Setin kan alma kapasitesi en az 300 ml olmalıdır.
 4. Setin üzerinde kan hacmini gösteren işaretlemeler ve serum askına asabilmek için kendinden kancası olmalıdır.
 5. Setin kan alma ve kan verme hortumları silikondan mamul ve set ile bütünleşik olmalıdır. Ek olarak takılması gerekmemeli ve ayni ambalajda steril olmalıdır.
 6. Setin üst tarafında setin vakumlanabilmesi ve set içine gaz verilebilmesi için silikondan mamul bir hortum bulunmalı, bu hortumun ucunda luer lock tipinde ayrı ayrı hem erkek hem dişi bağlantılar içermeli, her bağlantı üzerinde ayrı ayrı klempler yer almalıdır.
 7. Setin kan alıp vermek için olan sete bağlantılı hortumun üzerine silikondan mamul Y PORT bağlantısı yer almalıdır. 
 8. Set kolaylıkla vakumlanabilir olmalıdır. 
 9. Ürün steril ve tekli ambalajlı olmalıdır.
 
Sodyum Sitrat Ampul:
 1. Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz Kurumu UBB sisteminde kayıtlı ve onaylı olmalıdır.
 2. 3,13 oranında sudaki Sodyum Sitrat çözeltisi içermelidir
 3. 10 ml lik steril cam ampul halinde olmalıdır.
 
Ozon Kelebek İğne:
 1. Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz Kurumu UBB sisteminde kayıtlı ve onaylı olmalıdır.
 2. 19 Gauge olmalıdır.
 3. Tüm elemanları ve hortumu ozona dirençli malzemeden, tercihen silikondan mamul olmalıdır.
 4. İğnenin keskin ucu 3 açılı olmalıdır. Diğer ucu enjektör bağlantısına uygun olmalıdır.
 5. Çeperi inceltilmiş ve lümen çapı kanın kolay geçişine uygun olmalıdır.
 
Sitratlı Ozon Kan Şişesi:
 1. Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz Kurumu UBB sisteminde kayıtlı ve onaylı olmalıdır.
 2. Nötr camdan mamul olmalıdır.
 3. Şişe içinde en az 500 mBar vakum olmalıdır.
 4. 12 ml 3.13 lük Sodyum Sitrat çözeltisi içermelidir.
 5. Şişe hacmi en az 250 ml olmalıdır.
 6. Kan Tedavileri için üretilmiş ve steril olmalıdır.
 
 
Vakumlu Ozon Kan Şişesi:
 1. Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz Kurumu UBB sisteminde kayıtlı ve onaylı olmalıdır.
 2. Nötr camdan mamul olmalıdır.
 3. Şişe içinde en az 500 mBar vakum olmalıdır.
 4. Şişe hacmi en az 250 ml olmalıdır.
 5. Kan Tedavileri için üretilmiş ve steril olmaldır.
 
Bıçaklı Ozon Kan Seti:
 1. Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz Kurumu UBB sisteminde kayıtlı ve onaylı olmalıdır.
 2. Kan Alma - Verme seti olarak imal edilmiş olmalıdır.
 3. Set içinde bütünleşik kan filtresi içermelidir. Ayrıca hortum üzerinde Roller – Klemp ( Akış kontrolü sağlayan açma kapama yapabilen düzenek) bulunmalıdır.
 4. Vakuma dayanıklı olmalıdır. Vakum altında filtre ve hortum büzülmemelidir.
 5. Bir ucunda “spike “ olarak adlandırılan, paslanmaz çelikten mamul, minik bir bıçak içermelidir.
 6. Ozon Kan Tedavisi için üretilmiş, steril ve ozona dirençli malzemeden olmalıdır.
Ozon Filtre Seti:
 1. Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz Kurumu UBB sisteminde kayıtlı ve onaylı olmalıdır.
 2. Ozon tedavisi için ozona dirençli malzemeden üretilmiş olmalıdır.
 3. Uzunluğu 20 ile 50 cm arasında olmaldır.
 4. Steril olmalıdır.
 5. Bütünleşik 22 mikronluk hidrofobik filtre içermelidir.
 6. Bir ucunda leur-lock erkek uç olmalıdır.
Ozon Yara Torba Seti:
 1. Ozona dirençli malzemeden üretilmiş olmalıdır.
 2. Set;  yara torbası, torba hortumu ve torba klipsinden oluşmalıdır.
 3. Torba Hortumu (extension line) Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz Kurumu UBB sisteminde kayıtlı ve onaylı olmalıdır.
 4. Boyutları 20 X 30 cm olmalıdır.
 5. Torbaya hortum ile bağlantıyı sağlam ve sızdırmaz şekilde yapmak için torba klipsi olmalıdır.
 
 
 
Ozon Enjektörü 100 cc.
 1. Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz Kurumu UBB sisteminde kayıtlı ve onaylı olmalıdır.
 2. Lateks içermemelidir.
 3. Ozona dirençli olmalıdır. Tercihen iç yüzeyi silikonize edilmiş olmalıdır.
 4. 100 ml hacminde olmalıdır.
 5. Enjektör ucu sonda takmaya uygun olmalı ve ayrıca iğne ucu takabilmek için adaptörü olmalıdır.
 6. Steril ve tekli ambalajlı olmalıdır.
 
Ozon Enjektörü 50 cc
 1. Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz Kurumu UBB sisteminde kayıtlı ve onaylı olmalıdır.
 2. Lateks içermemelidir.
 3. Ozona dirençli olmalıdır. Tercihen iç yüzeyi silikonize edilmiş olmalıdır.
 4. En az 50 ml hacminde olmalıdır.
 5. Ucu çam uç denilen katater bağlantısına uygun olmalıdır.
Ozon Enjektörü. 20 cc
 1. Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz Kurumu UBB sisteminde kayıtlı ve onaylı olmalıdır.
 2. Lateks içermemelidir.
 3. Ozona dirençli olmalıdır. Tercihen iç yüzeyi silikonize edilmiş olmalıdır.
 4. En az 20 ml hacminde olmalıdır.
 5. Ucu enjeksiyon iğnesi takmaya uygun olmalıdır
Ozon Rektal katater:
 1. Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz Kurumu UBB sisteminde kayıtlı ve onaylı olmalıdır.
 2. Lateks içermemelidir.
 3. Ozona dirençli olmalıdır. Tercihen silikondan imal edilmiş olmaldırı.
 4. Nelaton idrar sondası tipinde olmalıdır. Boyu 20 cm den uzun olmamalıdır.
 5. Ucu çam uç denilen konik katater uç şeklinde olmalıdır.
 
 
Devamını oku

Ozon Cihazlarınızı Ücretsiz Test Ediyoruz...

Ozon tedavisi yapıyorsunuz...
Ozon cihazlarınızı ölçüyoruz

Peki cihazınız sizin belirlediğiniz dozu veriyor mu?
Bundan emin misiniz?

Dünyada ve ülkemizde kullanılan bir çok ozon cihazının dozlarında ciddi sapmalar olduğunu biliyor musunuz?
Tedavi sırasında hastalara etkisiz doz veya tehlikeli dozlar verilebileceğini biliyor musunuz?

Gelin, Ozon Cihazınızı getirin...
Hangi marka olursa olsun...
Ücretsiz ölçelim.
Siz de tedavilerinizi gönül rahatlığıyla, iç huzuruyla yapın. 
Başınız da dinç olsun...

Bu hizmeti; hem doktorlarımıza, hem toplumumuza karşı sosyal sorumluluk görevimiz olarak görüyoruz.
Devamını oku

Neredeyiz?

 

Neredeyiz?


ATAŞEHİR


Eser Medikal Sağlık Hizmetleri Tic.Ltd.Şti.
Ataşehir Barbaros Mah. Mor Sümbül Sok. 5-A D:85 İstanbul
Tel :  +90 (216) 368 16 45 Fax :  +90 (216) 369 47 27

 


 

 

Devamını oku
Döviz Kurları
  Dolar  
  Euro  

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.